O nas

Naszą działalność opieramy na wiedzy i umiejętnościach.

Podstawą działalności firmy ProEcoSystem
jest gruntowne wykształcenie techniczne, co umożliwia dokonanie fachowej, rzetelnej
i racjonalnej oceny pozyskiwanych informacji, wykonywanie właściwych analiz,
wyciąganie wniosków i wskazywanie właściwych rozwiązań skutkujących minimalizacją
skali oddziaływania przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska.

Firma jest prowadzona przez doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki, inżyniera,
absolwenta Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
Stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności.

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami.
Analizy komputerowe oddziaływań akustycznych oferowane przez ProEcoSystem
wykonywane są w oparciu o procedury zgodne z wymogami prawnymi,
przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania.

Do analiz oddziaływania akustycznego przemysłowych źródeł hałasu
używamy modułu LEQ Professional a w odniesieniu do dróg – modułu Traffic Noise.