Realizacje


 • analizy akustyczne:
  – elektrowni wiatrowych
  – farm fotowoltaicznych
  – budowy i rozbudowy budynków inwentarskich
  – budowy i rozbudowy warsztatów, stacji paliw, parkingów
  – wszelkiego rodzaju przedsięwzięć wymagających wnikliwych analiz akustycznych
  – dla budowy i przebudowy dróg

 • proponowanie rozwiązań pozwalających na dotrzymanie standardów akustycznych

 • karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu na środowisko, m. in. farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, budowy i rozbudowy budynków inwentarskich i wiele innych