Oferta

Oferujemy usługi w zakresie
ochrony środowiska


      • karty informacyjne przedsięwzięć
      • raporty o oddziaływaniu na środowisko
      • szczegółowe analizy w zakresie emisji i imisji hałasu przemysłowego i drogowego

Jesteśmy specjalistami w zakresie analiz oddziaływania akustycznego
przedsięwzięć na środowisko.